GOLDEN DRAGON PLAZA

  • Địa chỉ :  Đường Hữu Nghị - Tp. Đồng Hới Quảng Bình
  • Năm thực hiện : 2016
  • Số lượng thang : 11 ( thang bao gồm: 5 thang cuốn, 6 thang khách)
  • Điểm dừng : 22
  • Nhãn hiệu : Hitachi Việt Nam

Đăng ký email của bạn để nhận ngay báo giá cùng các ưu đãi mới nhất từ chúng tôi.